logo

 

Hannele Rabb, bildkonstnär och litteraturvetare 

Jag är mamma till Roberta som är döv och teckenspråkig. Jag visste inget om teckenspråk eller döva när hon föddes, men teckenspråket blev snabbt vårt hemspråk. Jag upphör aldrig fascineras av teckenspråkets logik, skönhet och inbyggda kreativitet. Tidigare  har jag hållit konst- och skrivarkurser men sysslar allt mer med produktion av teckenmaterial, främst i form av  barnböcker med tecken. Då får jag kombinera tre goda ting; bild, ord och tecken.


Hannele Rabb
Mickasvägen 6­
66240 Petalax

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: 050-3627556

 

Brita Edlund, barnträdgårdslärare, teckenspråkstolk och teckenspråkslärare 

Mina två döva söner, Christopher och Robert, föddes på 1970-talet. Då ville jag omedelbart lära mig teckenspråk. Det kändes som det vettigaste alternativet för att få ett gemensamt språk med dem. Det som från början var en privatsak blev ett jobb, nästan som ett kall, men också min käraste hobby. Jag har hållit hundratals teckenspråkskurser runtom i svenskfinland, undervisat på öppna universitet, i familjer, på daghem och skolor. Jag har också jobbat som studietolk och vardagstolk och ansvarade för den första finlandssvenska tolkutbildningen på 1980-talet. Teckenspråkigt material har alltid varit en bristvara och därför är jag jätteglad att Handlaget nu kan producera material i olika former.

Brita Edlund
Gustav III Boulevard 135
S-16974 Solna

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.