logo

 

1. Teckenspråk

Teckenspråk är fullgoda språk i likhet med till exempel svenska, finska och engelska. Ett teckenspråk är ett manuellt, visuellt och spatialt språk med egen grammatik. Den som tecknar använder inte rösten, eftersom teckenföljden inte följer det talade språkets ordföljd. Teckenspråk används med döva, teckenspråkiga personer. 

Svensk sats: Min katt har klättrat upp i trädet.
Teckenföljd: MIN KATT TRÄD KLÄTTRA HAR.

2. Tecknad svenska

 Tecknad svenska innebär att man talar normal svenska och tecknar samtidigt, enligt principen ett tecken för varje ord.  Teckenföljden är densamma som svenskans ordföljd. Tecknad svenska används med hörselskadade personer som kan utnyttja sin hörsel men som ändå inte uppfattar alla språkljud. Då kan tecknen hjälpa till att ”höra rätt”. 

Svensk sats: Min katt har klättrat upp i trädet.
Teckenföljd: MIN KATT HAR KLÄTTRA UPP I TRÄD

3. Stödtecken / Tecken som stöd  (TSS)

Användningen av stödtecken innebär att man talar normal svenska och tecknar samtidigt de viktigaste orden i satsen. Stödtecken används främst med hörande personer med språkstörning eller utvecklingsstörning. Ett konkret tecken kan vara lättare att förstå än ett ord. När ordförståelsen uppnås kan stödtecknet lämnas bort. 

Svensk sats: Min katt har klättrat upp i trädet.
Teckenföljd:       KATT                         TRÄD