logo

 

Teckenbanken innhåller finländska tecken. Största delen är tecken från det finlandssvenska teckenspråket (FinSSL), men en del av tecknen används möjligen främst i det finska teckenspråket (FinSL). Det finns ingen institution som samlar de finlandssvenska döva och forskningen i det finlandssvenska teckenspråket är knapp. I praktiken betyder det att finska tecken blandas in i det finlandssvenska teckenspråket.

Fler tecken kommer att införas.
Har du önskemål om vilka tecken som kunde ritas? Mejla dina önskemål till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du får använda tecknen privat och inom undervisning (t.ex. daghem, skolor, kurser). 
Du får inte använda tecknen i ekonomiskt syfte eller i trycksaker.
I oklara fall angående användningen: kontakta Hannele Rabb.

Teckenbankens tecken © Hannele Rabb 
Förverkligandet av teckenbanken har understötts av Svenska kulturfonden.